Selasa, 11 Disember 2012

Soalan Menguji Minda


Soalan Menguji Minda

1. Pilih haiwan yang manakah antara berikut makan haiwan sahaja?


              
 A.   
 

  
                                 B. 

                                C.

  D. 

 
2. Apakah makanan yang dimakan oleh haiwan di bawah ini ?

 


 

 
                                 I.
 
 
                                      II.

 
                                
                       
                                 III.

 


                                IV.


A.    I  dan II                                          B.   II dan IV

C.    I dan III                                          D.  III dan IV

 
3. Pilih haiwan manakah yang boleh makan jenis tumbuhan ini ?
 

 

 

                                  
                                  A.

 
                               B

 

                                C.
 

                                     D. 

4. Haiwan manakah yang berkongsi jenis makanan yang sama seperti
         di bawah ?

 
 

 
                               
 I.   

 
 
                                    

                              II. 

 
          
 
                                III                      

 
 
 
                                 IV.
                        A.       I  dan II                               B.    II dan III

                  C.       I dan III                               D.   I  dan IV

 

  1. Kelaskan haiwan berikut kepada kumpulan yang sesuai mengikut tabiat makan masing-masing.


 
 
 
 


 
 

 
 

 
 
 


 


 

 

 

 

Tuliskan nama haiwan-haiwan itu sahaja di ruangan yang disediakan.

 

MAKAN HAIWAN SAHAJA
MAKAN TUMBUHAN SAHAJA
MAKAN HAIWAN DAN TUMBUHAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1. Suaikan gambar haiwan berikut dengan jenis makanannya.
 
 
a.
 


Haiwan makan haiwan lain

b.

 
 
c.

 
 
 
d.

Haiwan makan tumbuhan sahaja
 
e.

 
 f.
 
 
 
                                      g.
Haiwan makan haiwan dan tumbuhan

  1. Jawab soalan berikut di ruangan yang disediakan.

 a. Senaraikan 4 nama haiwan yang makan haiwan lain sahaja.

 
           i)  ………………………………….      ii ) …………………………….

iii) …………………………………      iv) ……………………………..

 
      
       b. Senaraikan 4 nama haiwan yang makan tumbuhan sahaja.
 
i)  ………………………………….      ii ) …………………………….

iii) …………………………………      iv) ……………………………..

 

  1. Senaraikan 4 nama haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain.

i)  ………………………………….      ii ) …………………………….

iii) …………………………………      iv) ……………………………..

 

  1. Berikan jenis-jenis makanan yang boleh dimakan oleh haiwan ini.
                                                                            
                                      

          i) ………………………………….        ii)  ……………………………

         iii) …………………………………        iv) ……………………………

 

  1. Berikan jenis-jenis makanan yang boleh dimakan oleh haiwan ini.
                              
          i) ………………………………….        ii)  ……………...……………        
     
        iii) …………………………………        iv) ……………………………

Tiada ulasan: